LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

VẬT LIỆU XÂY DỰNG


XEM THÊM

XÂY DỰNG DD&CN
XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG

XEM THÊM

ĐIỆN CHIẾU SÁNG
HỆ THỐNG ĐÈN THGT
HỆ THỐNG CAMERA

XEM THÊM

THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH:
XÂY DỰNG, ĐIỆN, CAMERA

XEM THÊM
 

"XÂY DỰNG HÔM NAY, PHÁT TRIỂN TƯƠNG LAI"



CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
XÂY LẮP VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI NAM

Địa chỉ: Số 121 Hoàng Châu Ký, P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ,
TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại: 0965.789.579

Email: xaylapdainam@gmail.com

Website: congtydainam.com



Copyright © 2019 Công ty TNHH xây lắp và công nghệ Đại Nam. Designed by Huy Tran (Phone: 0905989493)