LIÊN HỆThông tin liên hệ

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
XÂY LẮP VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI NAM

Địa chỉ: Số 121 Hoàng Châu Ký, P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại: 0965.789.579

Email: xaylapdainam@gmail.com

Website: congtydainam.com


Copyright © 2019 Công ty TNHH xây lắp và công nghệ Đại Nam. Designed by Huy Tran (Phone: 0905989493)